journalistik mm

bøger

debat 

og artikler

foredrag 

konsulent-

ydelser

det tabte land

der er 

et yndigt land

andre 

udgivelser

 

 

 

 

Foredrag

 

Foredrag, m.v. 2010

FEBRUAR

17. feb.:          Forelæsning om naturens udvikling gennem de seneste 250 år på biolog-uddannelsen, Københavns Universitet. Sted: Geologisk Museum, kl. 1115-1245.  
18. feb.:          Foredrag ”Det tabte land”. Folkeuniversitetet, Munkens Galleri i Løkken, Nordjylland. Kl. 1900.
22. feb.:          Foredrag ”Det tabte land”. Folkeuniversitetet, Kulturhuset Aksen, Biblioteket, Asnæs. kl. 19.30.
27. feb.:          Debatoplæg ”Den store fortælling om det danske landskab”. Seminar for Friluftsrådets kredsbestyrelser. Karrebæksminde.

MARTS

2.-3. marts:     Debatindlæg ”Længslen efter Sverige”. Ferskvandssymposiet 2010. Roskilde.
18. marts:       Debatindlæg om biobrændsel. Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej, København.
25. marts:       Foredrag ”Det tabte land og Hedeselskabet”. Seniorhøjskolen, Fredericiagade 84, København K. Kl. 1215-1415.
25. marts:       Foredrag ”Det tabte land”. Danmarks Naturfredningsforening og Gladsaxe Hovedbibliotek. Store Sal, kl. 1900-2100.

 APRIL

13. april:         Paneldeltager i debat om biodiversitet. Videnskabernes Selskab, København.  
22. april:         Foredrag ”Det tabte land og Danmarks Natur”. Dansk Naturhistorisk Forening, Københavns Universitet.  Biologisk Institut, Aud. A. Kl. 1930.

 Foredrag, m.v. 2008 og 2009

27. feb.:         Forelæsning om forarmelsen af det danske landskab. Årskursus i Human Økologi, H.C. Ørsteds Institut, Københavns Universitet.

MARTS

5. marts:        Præsentation af Det tabte Land. Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Årsmøde på Vingstedcentret ved Vejle.

13. marts:      Foredrag og debat om Det tabte Land. Danmarks Naturfredningsforening i Odsherred, Nykøbing Sj.

27. marts:      Foredrag og debat om Det tabte Land. Naturparkens Venner, Ganløse.

28. marts:      Præsentation af Det tabte Land. Dansk Pattedyrforenings årsmøde i Hillerød.

31. marts:      ”Efter stormflod og monsterregn”. Foredrag om klimaforandringernes effekt. Kommunernes Landsforening. Miljøseminar i Kolding.

APRIL

12. april:         Foredrag og debat om Det tabte Land. Dansk Ornitologisk Forenings Repræsentantsskabsmøde i Hillerød.

21. april:        Præsentation af Det tabte Land. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Frederiksberg.

23. april:        Foredrag og debat om Det tabte Land. Danmarks Naturfredningsforening på Samsø. Hotel Flinch, Tranbjerg.

MAJ

8. maj:           Foredrag og debat om Det tabte Land. Miljøcenter Ribe. Ribe.

30. maj:         Foredrag og debat om Det tabte Land. Orbicon, Roskilde.

JUNI

3. juni:           Foredrag og debat om Det tabte Land. Den Fynske Landsby. Odense.

4. juni:           Åbning af udstillingen ”Blandt Tørvebisser og Røjlekoner”. Kalundborg Museum.

5. juni:           ”Environmental Mainstreaming” for NGO'er fra 3. verden. Forelæsning. NIRAS, København.

11. juni:         Foredrag og debat om Det tabte Land. By- og Lnadskabsstyrelsen, Miljøministeriet, København.

13. juni:         Foredrag og debat om Det tabte Land. NIRAS' medarbejderseminar, Svendborg.

AUGUST

7. aug.:          Foredrag og debat om Det tabte Land. Pensionisthøjskolen Marielyst, Falster.

11. aug.:        Foredrag og debat om Det tabte Land. Sønderris skole, Esbjerg.

25. aug.:        Foredrag og debat om Det tabte Land. ENVINA Årsmøde, Skarrildhus.

SEPTEMBER

9. sept.:         Foredrag og debat om Det tabte Land. Odense Centralbibliotek.

11. sept.:       Foredrag og debat om Det tabte Land. Kalundborg Museum, Kalundborg.

20. sept.:       Den grønne forbruger. Finansforbundet, Kobæk Konferencecenter. Skælskør.

23. sept.:       Foredrag og debat om Det tabte Land. Danmarks Naturfredningsforening. Faxe.

OKTOBER

6. okt.:           Foredrag og debat om Det tabte Land. Danmarks Naturfredningsforening, Guldborgsund.

8. okt.:           Foredrag og debat om Det tabte Land. Folkeuniversitet og Skjern-Egvad Museum. Rådhushallen, Ringkøbing.

21. okt.:         Foredrag og debat om Det tabte Land. Danmarks Naturfredningsforening. Syddjurs.

NOVEMBER

3. nov:           Debatmøde om "Den Rådne Banan". Århus Arkitektskole, Århus.

4. nov.:          Foredrag og debat om Det tabte Land. Foredrag og debat om Det tabte Land. Kulturhuset, Arden.

5. nov.:          Foredrag og debat om Det tabte Land. Danmarks Naturfredningsforening og LOF Thy. Hotel Vilsund Strand, Vilsund.

6. nov.:          Forelæsning om Det tabte Land. Folkeuniversitetet, Ålborg.

12. nov:          Foredrag om Det tabte land. Arnbjerg-hallen, Varden. Danmarks Naturfredningsforening. 

13. nov.:         Foredrag og debat om Det tabte Land. Lemvig Museum, Lemvig.

16. nov:          Hans Edvard Nørregaard-Nielsen interviewer Kjeld Hansen om Det tabte land. Bogmessen, Forum

20. nov.:         Foredrag og debat om Det tabte Land. Tømrer- og Snedkerklubben i Gl. Roskilde Amt.

DECEMBER

3. dec:           Foredrag om Det tabte land. Græse-Sigerslev Foredragsforening. Græse Skole, Frederikssund  

 

Foredrag, m.v. 2009

JANUAR

6. jan:   kl. 20.00 Medarbejderseminar på Søminestationen ved Holbæk. Danmarks Naturfredningsforening.  

16. jan:    kl. 1630: ”Vejen til det yndige land – vi bygger fremtidens landskab”. Nytårskur på Arkitektskolen i Århus. Arr.: Akademisk Arkitektforening for Østjylland.

20. jan:    kl. 1930: ”Det tabte land” m. debat, Asmildkloster Landbrugsskole, Viborg. Arr.: Historisk Samfund for Viborgegnen m.fl.

FEBRUAR

18. februar, 1100-1300:    Forelæsning ”Det tabte land”. Almen Økologi, 1. del. Københavns Universitet. 

18. februar, kl. 1900:    ”Det tabte land” m. debat. Kulturhuset InSide, Hammel. Arr.: Danmarks Naturfredningsforening.

26. feb:          Foredrag om det tabte land. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland, Biblioteket på Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej 13, Hillerød. Kl. 1930.

MARTS

7.-8. marts:    Gæstetaler hos Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft i Flensborg.

31. marts, kl. 1900:    ”Det tabte land” m. debat. Østervrå Kulturhus, Østervrå. Arr.: Hjørring Folkeuniversitet.

APRIL

4. april, kl. 1300: ”Det tabte land” m. debat. Aunø Naturskole, Sydsjælland. Arr.: Dansk Ornitologisk Forening.

15. april:        Foredrag og debat om Det tabte Land. Sønderskov Museum.  

JUNI

11. juni. kl. 13.15-14.15: ”Det tabte land”. Gl. Avernæs, 5631 Ebberup. Arr.: ESRI Brugerklub Danmark.

 

                                                                                           

Kjeld Hansen - Tåstrupvej 31, Tåstrup 4672 Klippinge - +45 56 52 22 70 - email