...det tabte land...

Kjeld Hansens store fortælling om de to århundreder, der forandrede Danmark. Tusindvis af moser forsvandt, ådalene blev udtørrede, strandengene inddraget, selv den mindste bæk skulle ned i cementrør og med dem forsvandt laks, soldug og storken.  Det er en historie om politik, magt, grådighed og om hvad, der sker når naturen kun skal være nyttig.

Kjeld Hansen modtager Fagbogsprisen 2008 - læs begrundelsen

 

Læs anbefalingerne

 "Det tabte land" beretter om dekonstruktionen af det danske landskab gennem de seneste 250 år - den periode, hvor landskabet ændres mere end gennem samfulde 10.000 år, der gik forud.

Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det betale sig?

Historien fortælles gennem tre forløb: statens engagement, Hedeselskabets indsats og naturvennernes opposition. Disse tre hovedlinjer krydser ud og ind imellem hinanden fra de første spadestik i 1760 i Lille Vildmose til dagens populære naturgenopretningsprojekter.

Samtidig er bogen også de tre hovedaktørers egen historie – Statens nyttesyn, Hedeselskabets nedtur og Danmarks Naturfredningsforenings dramatiske kamp for naturen. Undervejs møder vi brutale liberalister, nazister, lykkeriddere og alvorlige nyttemænd med deres ”sag”. Dobbeltspil, magtmisbrug, inhabilitet og illegitim sagsbehandling hørte til dagens orden i de dage.

Den politiske udvikling gennem de 250 år er skrevet ind i den store dekonstruktionsproces. De politiske begivenheder er helt væsentlige for at kunne forstå af, hvordan det kunne gå til, at landskabet i det yndige land blev lagt øde.

Det var grundloven i 1849, der gav frit løb for de liberale spekulanter og hæmningsløse lykkeriddere, der kastede sig ud i de vilde landvindingsprojekter. Uden den store verdensdepression i 1929 ville der næppe have været et Kanslergade-forlig med storstilet statsstøtte til grundforbedring, og uden Nazityskland - og de mange sympatisører i Danmark - ville der hverken have været fem onde år - eller den destruktive landvindingslov.

Det tabte land” er på 850 sider og gennemillustreret i farver. Pris: 399 kr. Udkommer den 30. april 2008  

Landvindingsdrømme. Se "Amager bliver større" - Ministeriet for Offentlige Arbejders film fra 1941

 

 

 

 

 

 

Smagsprøve
Anmeldelser
Kjeld Hansens hjemmeside