...anmeldelser...

 

 

 

 

Det tabte land

Tonny Hansen i Folkeskolen nr. 12 2009

"...spændende som nogen krimi."  Læs mere her  

 

Søren Munch Kristiansen i Aktuel Naturvidenskab nr. 5 2008

"...Det tabte land  rejser nogle spændende og tankevækkendespørgsmål om, hvorfor det danske landskab i dag næsten udelukkende er landbrugsland – og det er overraskende og langtfra rar læsning.."  Læs mere her  

 

Karsten Thomsen i Miljøforeningen Nepenthes blad Skov & Folk september 2008

"...Det tabte land er den oplagte gave til alle de 50 og 60-års fødselsdage, som rammer os grå guldklumper i disse år. Halvdelen af os er født i landbruget, og mange har endnu aldrig tænkt de spørgsmål, bogen så kompetent kaster lys over..."  Læs mere her

 

Egon Clausen i Højskolebladet 4. august

"...Kjeld Hansen er en af landets førende miljøskribenter, og han er både vred og forarget. Kjeld Hansen har et indgående kendskab til det danske land. Han ved, hvad han skriver om. Han har været på de hundreder af steder, der beskrives i bogen, og han har været i arkiverne, offentlige såvel som private, og hans bog er et højst tiltrængt korrektiv til danmarkshistorien..."    Læs mere her

 

Mogens Rüdiger i Berlingske Tidende 8. juli

"...Hvad udad tabes skal indad vindes, lyder et godt dansk ordsprog. Danmark tabte Slesvig og Holsten i 1864, og det reducerede endegyldigt Danmark fra et relativt stort rige til en småstat. Men aldrig en ubetydelig småstat. For rækken af forsmædelige nederlag fik danskerne til at koncentrere sig om vores egentlige ressource. Ved at opdyrke den unyttige jord, ved at afvande fugtige landområder, ved at lægge mere jord under plov, blev et større Danmark skabt. Et produktivt rige, der med snilde og ihærdighed kunne stå sig med de store og stærke.

Denne fortælling har kørt som en båndsløjfe, lige siden Det Danske Hedeselskab blev stiftet i 1866. Ja, man kan stadig læse den i Den Store Danske Encyklopædi. Men nu piller miljøjournalisten Kjeld Hansen glansen af myten i et storværk, der både er overbevisende og mere spændende end en krimi, måske fordi den handler om den virkelige verden..."   Læs mere her

Ove Kloch, Hedeselskabets direktør, i Vækst:

"...Kjeld Hansen giver i bogen en solid dokumentation af det danske landskabs udvikling fra 1760 til i dag. Når det kommer til hans fortolkning af de historiske begivenheder, er der punkter, hvor vi stort set er enige med forfatteren, men også enkelte punkter, hvor vi ikke er enige i hans syn på begivenhederne..."  Læs mere her

Gerhardt Eriksen i Jyllandsposten 7. juni:

"... Forfatteren har et fabelagtigt førstehånds kendskab til den danske natur..." Læs mere her

Per Pilekjær i Nordjyske 27. maj:

"...  De store armbevægelser er forfriskende. En herlig bog at læse, selv på side 823..."  Læs mere her

Michael Stoltze i Politiken den 17. maj 2008:

"...Kjeld Hansen har brugt fire år på bogen og været gennem et kolossalt arkivmateriale. Med et levende sprog, flittig brug af historisk nutid og velvalgte citater fra et utal af breve, artikler og bøger præsenterer han tankerne, projekterne og ikke mindst personerne bag landvindingssagerne. Det er en kraftpræstation og en guldgrube af indsigt..."  Læs mere her

Hans Edvard Nørregård-Nielsen i Kristeligt Dagblad 16. maj 2008:

"...Nu har Kjeld Hansen igen, stille og roligt samt med en guds velsignelse af dokumentation og eksempler, skrevet årets mest nødvendige bog, "Det tabte land", der beretter om den gradvise reduktion af landet, som fulgte med de mange tørlægninger og inddæmninger, der især i løbet af de sidste to generationer er blevet gennemført af folk, der troede, at man kunne gøre Danmark større på vandets bekostning...." Læs mere her

Henrik Fisker i Frederiksborg Amts Avis 29. april 2008:

"...Forfatteren ruller et drama op mellem aktørerne: først og fremmest det store almægtige Hedeselskabet og dets driftige talsmænd og på den anden side Danmarks Naturfredningsforening, som blev stiftet som direkte modvægt mod landvindingsbevægelsen. Fortættet som i en kriminalroman beskrives de store dramaer om naturen - herunder alle intrigerne internt i disse to bastioner - baseret på forfatterens enorme skriftlige kildemateriale..."  Læs mere her

 

 

 

 

 

Smagsprøve
Læs anbefalinger
Kjeld Hansens hjemmeside